Eleven

Taken while inside the taxi on December 16, 2010. Just like the Burj Khalifa, the world’s tallest building, located in … More

Burj Dubai

Taken on December 16, 2010 when I went to the 7th Dubai International Film Festival.

Sa bagong taon

Nagbibigay ng ngitiang iyong mga alaalaNgiting walang pakiramdamdahil kusa silang hindi maramdaman.Abot-kamay ang iyong paglayoHakbang papalapitpatungo sa diwang lumilingonNakaratay ang … More