mga hayop!!!!

Wag niyo akong gawing sexual object!! Mga walanghiya!!! Mga walang modo!! Hindi ako sexual object!!! Hindi!!! Hindi!!! Hindeeeeee!!!!!!!!! Praktis lang…